Published On: Wed, Nov 30th, -0001
Uncategorized | By

Hướng dẫn root V8403 và cài đặt recovery CWM

Share This
Tags

Hướng dẩn chi tiết root v8403 một cách hiệu quả – nhanh chóng và dễ thực hiện.

Chi tiết tại : Hướng dẩn root v8403 một cách dễ dàng

2. Hướng dẩn cài đặt Recovery CWMv4.0.1.5s cho V8403

Hướng dẫn:
- Cài đặt đầy đủ các driver và thiết lập máy như hướng dẫn root máy ở trên
- Download file Recovery_CWM_v4.0.1.5s_V8403.rar ở đây:
http://www.mediafire.com/?9ud7bdwwq1bco84
- Giải nén được thư mục Recovery_CWM_v4.0.1.5s_V8403
- Vào thư mục Recovery_CWM_v4.0.1.5s_V8403 chạy file recovery.bat

Sau khi xong các bạn ấn đồng thời nút nguồn + 2 nút volum để vào recovery

[p align=center]maihanhphuc02042013 Hướng dẫn root V8403 và cài đặt recovery CWM[/p]

Thông tin tác giả

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>